İCRA HUKUKU

İCRA HUKUKU

İşlerinin çok büyük bir bölümü icra ve türevi davalardan oluşan avukattır. İcranın hukuki anlamı, borçlu kişinin alacaklı kişiye ödemekle yükümlü olduğu şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirmesidir. İcra, resmi makamlar tarafından yapılır ve borcun tahsilini yada iflasını amaçlar. Bu durumlarda devreye icra avukatı girer. Bütün hukuki işlemi yürütür ve icra takibini yapar. İcra hukuk mahkemelerinde, alacaklı veya borçlu vekili sıfatı ile icra takipleri, İstihkak davaları, haciz işlemleri, ihtiyati haciz davaları, ihtiyati hacze itiraz davaları, iflasın ertelenmesi davaları, yediemin ipoteğin suistimal davaları, ipoteğin paraya çevrilmesi ve karşılıksız çek davaları vb. gibi davalara bakar. Türkiye’de bu hukuki alan, icra ve İflas kanunu ile düzenlenmiştir.

Aralarında davaya konu olmuş yada oluşabilecek bir uyuşmazlık içinde olan kişilerin, uyuşmazlıklarını arabulucu avukat eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturmaya çalıştıkları bir süreçtir. Avukat, iki tarafın iletişimini kolaylaştırıp,  onları masada tutmak için bazı sistematik yöntemler uygular. Hukuki sistemi gelişmiş olan ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir alternatif uyuşmazlık çözümüdür. Taraflar arabuluculuk süresince isterlerse bizzat katılabilirler yada avukatları aracılığı ile kendilerini temsil ettirebilirler. Taraflar bir arabulucu sayesinde, kendilerini rahatça ifade etme imkânı bulurlar. Böylece iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunlar ve yanlış anlamalar ortadan kalkar ve süreç daha iyi ve sakin ilerler. Birbirini daha iyi anlayan taraflar, sürecin sonunda barış ve mutluluk içerisinde ilişkilerini devam ettirirler.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*