Ortam Ölçümleri Nelerdir?

Ortam Ölçümleri Nelerdir?

Ortam Ölçümleri Nelerdir?

İşletmeler tarafından yerine getirilmesi yasal olarak hükmedilen ortam ölçümleri ölçüm yapılacak sahaya ya da işleme göre isimlendirilmektedir. Tüm ölçüm işlemlerinin temel amacı, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygun teknikler kullanılarak yerine getirilmesidir.

Bu sayede işletmeler, çalışanlar açısından güvenli ortamlar haline getirilmekte ve olası riskler tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Bu tip hizmeti sunan kurum ya da kuruluşların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

Gerekli yetkiyi almış olan kurum ya da kuruluşlarca gerçekleştirilen ölçüm işlemleri, ortam havasının ölçümü, gürültü ölçümü, titreşim ölçümü, aydınlatma ölçümü, gaz ölçümü, termal konfor ölçümü, partikül madde ölçümü, ağır metal ölçümü, elektromanyetik alan ölçümü ve ortamda VOC ölçümü gibi başlıklar altında toplanmaktadır.

Periyodik Kontroller Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği hükümleri arasında yer alan diğer bir önemli hususu da periyodik kontrol işlemleri meydana getirmektedir. Bu anlayışın içerisinde işletmelerde kullanılmakta olan tüm ekipmanlar yer almaktadır.

Ekipmanların faal halde bulundurulması, bakımlarının düzeli bir şekilde yapılması, işletmelerde güvenli ortamların tesis edilmesi anlamına gelmektedir. İlgili kanun maddelerinde de, işletmelerde güvenli ortamların tesis edilmesi yasal zorunluluk olarak tabir edildiğinden, bu kontrol işlemlerinin önemi ön plana çıkmaktadır. İşletmelerin hizmet alanlarına ve cinsine göre uygulanan periyodik kontrollerde farklı başlıklarda toplanmaktadır.

Elektrik tesisatı kontrolleri, hava sistemleri kontrolleri, her cins ve tip yük asansörleri kontrolleri, kompresör kontrolleri, vinç gibi kaldırma araçları kontrolleri, folklift gibi iletme araçları kontrolleri, periyodik kontrollerin ana başlıklarını meydana getirmektedir.

Topraklama Ölçümü Ne Anlama Gelir?

Elektrik enerjisinin var olduğu tüm tesislerde ya da işletmelerde olması gereken topraklama ölçümü işlemleri, diğer işlemler gibi yasal bir zorunluluktur. Bu ölçüm işleminin yapılmasında temel mantık, elektrik güvenliğinin sağlanmasıdır.

Elektrik güvenliğinin sağlanması ise, çalışma alanlarının güvenli ortamlara dönüşmesi olarak ifade edilmektedir.

Bu hizmeti sunan kuruluşlar, ilgili bakanlıkça yetkilendirilmiş olmak ile birlikte, ellerinde yetkili mühendisleri, kalibrasyon kontrolü yapılmış teknik cihazlar, görevlendirilecek uzman personeller bulundurmaktadırlar.

Tüm iş güvenliği sağlığı hizmetlerinin sunulmasında ilgili bakanlık tarafından onaylanmış ve yetkilendirilmiş kuruluşların seçilmesi işlemlerin resmilik kazanması açısından son derece önemlidir.  

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*